Trage schildklier? Verschillende oorzaken en oplossingen!

Heb je last van vermoeidheid, koude handen en voeten, een droge huid, (ongewenste) gewichtstoename, stijve spieren, gewrichtspijn, depressieve stemmingen, obstipatie en soms ook haaruitval? Mogelijk is er dan sprake van een te traag werkende schildklier, oftewel: hypothyreoïdie. 

Om meer zekerheid te krijgen over de werking van de schildklier wordt vaak alleen gekeken naar TSH en FT4. Zijn deze waardes afwijkend? Dan wordt soms al snel overgegaan op medicatie. Zijn de waardes normaal? Dan gaat men ervan uit dat er geen schildklierproblemen zijn, terwijl de cliënt wel veel klachten heeft. Wat is dan wijsheid?

Meerdere bloedwaardes
Om een compleet en dus goed beeld te krijgen van de werking van de schildklier zijn meerdere bloedwaardes nodig. Vraag hier dus actief naar als je bij de huisarts komt. Naast TSH en FT4, zijn bijvoorbeeld ook T3, rT3 en Anti-TPO en Anti-TG relevant. Soms is er namelijk wel voldoende schildklierhormoon, maar wordt dit niet naar de actieve vorm (T3) omgezet. Of er is sprake van een auto-immuunreactie tegen de schildklier (Hashimoto of Graves), waardoor er (grote) problemen kunnen ontstaan.

Tekort aan vitamines en mineralen
Voor een goede werking van ons schildklierhormoon, zijn ook verschillende vitamines en mineralen nodig. Jodium en selenium zijn bijvoorbeeld onontbeerlijk. Tekorten in jodium komen tegenwoordig steeds vaker voor; helemaal nu veel mensen minder of geen brood meer eten, waaraan doorgaans gejodeerd zout is toegevoegd. Ook de vitamines A, B6, C, D en zink en magnesium zijn nodig voor een goede schildklierwerking en lang niet altijd voldoende voorradig.

Stress
Naast onvoldoende grondstoffen, kan ook te veel stress de schildklier nadelig beinvloeden. Ons stress-systeem is namelijk gericht op overleven en krijgt in ons lichaam daarom altijd voorrang op de andere twee assen (schildklier en geslachtsklieren). Omdat de stress-as en de schildklier-as beide worden aangestuurd door de hypothalamus en de hypofyse, delft de schildklier bij veel stress vaak het onderspit. Bij een hoog stress-level gebruikt het lichaam ook meer zink en magnesium, waardoor hierin tekorten kunnen ontstaan. Gebruik van medicatie, zoals antibiotica, maagzuurremmers, pijnstillers en cholesterolverlagers, ervaart het lichaam ook als belasting en dus een vorm van stress. 

Oplossing(en)
Een te traag werkende schildklier kan heel vervelend zijn. Gelukkig is medicatie lang niet altijd nodig om dit te verhelpen. Wel is het belangrijk om goed helder te krijgen wat het probleem precies is. Naast een reguliere bloedtest, kan een EMB-test, hier ook meer duidelijkheid geven over oorzaak en oplossing. Een tekort aan mineralen of vitamines kan aangevuld worden via de voeding of een supplement. En ook stress kunnen we op verschillende manieren reduceren. Veel toxines door (jarenlang) medicatie, vaccinaties of bijvoorbeeld veel amalgaanvullingen vraagt weer een andere aanpak. Vragen of behoefte aan advies? Flow & Balans helpt je op dit vlak graag verder!

Bronnen:
Mijnlabtest