Alles is energie...

Energetische Morfologische Bloedtest

De Energetische Morfologische Bloedtest (EMB) is een bijzonder en uitgebreid bloedonderzoek, dat bestaat uit drie delen:
1. Hematologie;
2. Levend bloed analyse: microscopisch bloedonderzoek;
3. Energetische analyse.
Deel 1 geeft een (regulier) algemeen bloedbeeld. Bij deel 2 wordt het bloed onder de microscoop nader onderzocht. Deel 3 heeft een energetisch karakter. Elk lichaamsdeel, elk orgaan en elke cel straalt energie of trilling uit. Bij ziekte(processen) is sprake van een verstoorde of disharmonische trilling. Ook virussen, bacteriën, pollen, etc hebben een frequentie. De energetische analyse meet waarmee gevonden disbalansen resoneren. 

Ruim 185 parameters

In de EMB-test is een breed scala aan parameters opgenomen, waardoor we een vrij compleet beeld krijgen op zowel fysiek, mentaal als emotioneel vlak. In totaal worden ruim 185 uitslagen geregistreerd. Deze zijn onderverdeeld in diverse categorieën, zoals: vitamines en mineralen, hormonen, stress- en darmparameters, maar ook vetzuren, neurotransmitters, meridianen, energetische blokkades, pathogeen- of virusbelasting, intoleranties en exorfinebelasting. De uitkomsten staan in een overzichtelijk rapport, inclusief een suppletieadvies. 

Wat zijn jouw prioriteiten?

Om de onderzoeksresultaten zo goed mogelijk te kunnen interpreteren, heb ik een 10-delige specialisatie gevolgd tot ‘EMB-therapeut’. Verder is het goed om te weten dat de EMB-test altijd de prioriteiten aangeeft voor de behandeling, dus met welke aandachtspunten het beste gestart kan worden. Die kunnen direct betrekking hebben op een of meerdere hoofdklachten, maar dat hoeft niet. Soms is er sprake van onderliggende oorzaken, die (eerst) aandacht nodig hebben en die vervolgens ook de klachten verminderen. In de praktijk zien we dat 70 tot 80% van de cliënten een positief resultaat bereikt met de EMB-test. 

Hoe gaat het in z'n werk?

De EMB bestaat uit drie fasen:

1. Invullen uitgebreid intakeformulier en afnemen capillair bloed (via vingerprik);
    Extra optie: Bravermantest voor het bepalen van je neurotransmitterprofiel.
2. Bloed wordt naar het lab gestuurd en geanalyseerd;
3. Bespreken resultaten bloedonderzoek.
De kosten van het onderzoek vind je bij de Tarieven. Doorgaans zijn de resultaten binnen 10/14 werkdagen binnen.