Privacy verklaring

Privacy verklaring Flow & Balans

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Flow & Balans als behandelend therapeut een dossier van cliënten aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Een dossier bevat bijvoorbeeld aantekeningen over de gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor de behandeling noodzakelijk zijn en die Flow & Balans, na expliciete toestemming van de cliënt, heeft opgevraagd bij of verkregen via een andere zorgverlener, bijvoorbeeld de huisarts.

Flow & Balans doet zijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

 • zorgvuldig omgaan met alle persoonlijke en medische gegevens;
 • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens.

Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Inzage in het cliënt dossier:

 • Cliënten hebben recht tot inzage in hun cliëntendossier;
 • Cliënten hebben tevens het recht om gegevens uit hun dossier te laten verwijderen;
 • De gegevens in de cliëntendossiers blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

 
Andere gebruikdsoelen: 

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen en de Btw-aangifte kan doen.

Als Flow & Balans vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je daarover eerst nader informeren en expliciet om toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij je zorgverzekeraar:

 • Je naam, adres en woonplaats;
 • Je geboortedatum;
 • De datum van de behandeling;
 • Een korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld ‘24000 Orthomoleculair consult’.


Cookie beleid
De website van Flow & Balans maakt géén gebruik van cookies. 

Vragen?
Neem bij eventuele vragen of twijfels over jouw privacy gerust even contact met ons op. 

Deze Privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 07-10-2023. Nieuwe versies worden ook weer op deze website geüpdatet.