Vergoedingen

Certificering door de MBOG

Flow & Balans is erkend door de MBOG, dé beroepsvereniging voor hoger opgeleide orthomoleculaire therapeuten. Certificering door de MBOG wordt gezien als een belangrijk kwaliteitskeurmerk. 

De orthomoleculaire geneeskunde is een onderdeel van de natuurgeneeskunde, waarbij de focus ligt op het verminderen of oplossen van klachten vanuit de oorzaak. We maken in de praktijk gebruik van vele wetenschappelijke disciplines zoals DNA-onderzoeken, psychotherapie en neuro-immunologie (PNI), biomedische kennis op celniveau, darmtherapie, leefstijl- & voedingsgeneeskunde.  

Orthomoleculaire geneeskunde is geen vervanging van de reguliere geneeskunde, maar kan een mooie aanvulling hierop zijn. Bij voorkeur trekken we gezamenlijk op met de reguliere zorg. Om zo samen het beste resultaat voor de cliënt te bereiken. 

De MBOG en haar leden voldoen aan alle huidige en toekomstige voorwaarden in de zorgsector. De MBOG wil hier niet alleen aan voldoen omdat Zorgverzekeraars dit vragen, maar omdat het duidelijke en relevante kwaliteitsvoorwaarden en Nederlands én Europese Wetten betreft.

De gestelde eisen zijn tevens een waarborg dat sprake is van bekwame, professioneel en veilig werkende zorgverleners en zijn dan ook in samenspraak met de MBOG leden, collega-beroepsverenigingen, koepels en zorgverzekeraars opgesteld.

Beroepsvereniging

Vergoedingen

Heb je een aanvullende ziektekostenverzekering? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor (gedeeltelijke) vergoeding van de consulten. De voorwaarden hiervoor verschillen per verzekering. In dit overzicht met vergoedingen voor 2024 vind je alle zorgverzekeraars en hun (eventuele) vergoedingen. 

Doorgaans geldt een maximale vergoeding per consult en vergoeden verzekeraars ook maximaal één natuurgeneeskundig consult per dag. Kom je in aanmerking voor een vergoeding, dan ontvang je na afloop van het consult een factuur, die je zelf bij je zorgverzekering kunt declareren. 

Let op: kosten van onderzoeken en supplementen worden doorgaans niet vergoed.

Zorgverzekeraars